Začínáme

Co je Pohodlne.info

Pohodlne.info je webová aplikace, která nabízí prostor pro sportovní kluby, poskytovatele zájmových činností nebo pořadatele kulturních akcí.

Aplikace má dvě hlavní části:
 • Manažerská sekce - slouží ke konfiguraci, evidenci dat, práci správců a dalších pověřených osob.

 • Členská sekce - slouží pro přístup uživatelů k jejich členské kartě, platbám, zveřejněným událostem nebo dokumentům.

Představení jednotlivých modulů

Manažerská sekce se skládá z několika částí, které jsou navzájem provázané.

 • Členové - zobrazuje seznam aktivních členů (fyzických osob) s platným členstvím (podle aktuálního data).

 • Události - slouží k organizaci a řízení průběhu událostí, např. závodů či zkoušek.

 • Ekonomika - slouží k přehledu všech pohledávek, které v systému evidujete.

 • Osoby - zobrazuje seznam všech fyzických osob, které v systému evidujete.

 • Firmy/Instituce - zobrazuje evidované právnické osoby.

 • Dokumenty - slouží ke správě interních a veřejných dokumentů vaší organizace.

 • Statistiky - zobrazují základní statistiky z dat v systému.

 • Administrace - umožňuje přizpůsobit systém a jeho části na míru vaší organizaci.

Ovládání manažerské sekce

Ve všech seznamech (např. osob, členů či institucí) je možné si zobrazenou tabulku individuálně přizpůsobit a zobrazovat v ní jen ty atributy, které jsou pro Vás důležité.

Přizpůsobení sloupců

Výběr sloupců a jejich pořadí provedeme pomocí tlačítka Zobrazení tabulky → Upravit zobrazení.

Nastavenou konfiguraci zobrazení tabulky můžete použít i kdykoliv později v případě, že si ji uložíte. Zadejte Název pro Vaše nové zobrazení a stiskněte tlačítko Uložit.

Nastavení zobrazení ukazuje:

 • dostupné sloupce - tj. položky, které je možné použít pro zobrazení v seznamu,

 • vybrané sloupce - tj. ty položky, které chceme v seznamu vidět.

Přesun položek mezi Dostupnými a Vybranými provádíme uchopením myší a přetažením do požadované pozice.

Lze také použít tlačítka se šipkami doprava a doleva. Dvojitá šipka přesune vše z jedné kategorie do druhé. Jednoduchá šipka provádí přesun jedné označené položky.

Zobrazení vlastních atributů

Atributy, které jste si definovali v části Administrace → Číselníky → Info, zobrazíte vybráním položky Info bez skupiny, případně skupiny, do které jste si atributy zařadili.

V Seznamu účastníků je potřeba nejprve zvolené atributy zařadit v části Definice události → Registrace → Nastavení dalších informací.

Pomocí šipek vzhůru a dolů se mění pořadí položek. Dvojitá šipka provede přesun vybrané položky na začátek, resp. na konec tabulky, jednoduchá šipka přesouvá vybranou položku o jednu pozici.

pi zobrazeni sloupcu
Obrázek 1. Možnosti úpravy zobrazení a pořadí sloupců

Uložení filtru k zobrazení

K již vytvořenému zobrazení, je možné uložit vámi nastavený filtr. Nejprve nastavte v hlavičce tabulky hodnoty filtrů (je možné takto nastavit filtr i pro několik sloupců), poté stiskněte tlačítko pi nastavit filtr zobrazeni. Následně je nutné zobrazení uložit. Daný filtr se nastaví pokaždé, když je nastaveno dané zobrazení.

Nastavení uloženého filtru nad seznamem může chvíli trvat. Vyčkejte prosím, až se tabulka donačte.

S pomocí tlačítka pi zrusit filtr můžete hromadně odebrat nastavené filtry nad tabulkou.

Řazení záznamů

Řazení v tabulkách aktivujete kliknutím na vybrané pole v záhlaví tabulky. Sloupec s aktivním řazením se zvýrazní. Pro opačné pořadí je potřeba kliknout dvakrát. Řazení deaktivujete třetím kliknutím na daný sloupec.

Pokud potřebujete řadit podle více atributů najednou, vyberte dané sloupce při současném stisknutí klávesy Ctrl (⌘).

Rozšířený filtr

Pomocí rozšířeného filtru tlacitko rozsireny filtr, který se nachází vedle tlačítka Hromadné operace, můžete v seznamech upřesnit vyhledávací kritéria nebo vyhledat konkrétní osobu.

Nabízené filtry se liší podle menu, ve kterém se nacházíte.

instituce rozsireny filtr
Obrázek 2. Rozšířený filtr v seznamu institucí

Příprava systému

Aktivace produktu

Na stránkách Pohodlne.info je potřeba odeslat objednávku a následně provést aktivaci účtu. Při prvním vstupu do manažerské sekce je potřeba odsouhlasit licenční podmínky. Poté je produkt plně aktivován a můžete začít s konfigurací.

Konfigurace systému

Po aktivaci můžete zahájit nastavení systému pro vaši organizaci. Není nutné všechny kroky provést najednou, nastavení můžete provádět postupně dle vašich aktuálních potřeb.

Základní kroky

Další možnosti konfigurace naleznete v kapitole Nastavení nebo v jednotlivých kapitolách této příručky, jako například Mailing, Dokumenty nebo Události.

Dále tarify PREMIUM a PORTAL umožňují využít některého ze speciálních modulů, které umožnují ještě více přizpůsobit evidenci podle potřeb organizace.

Pro nastavení těchto modulů kontaktujte technickou podporu.

Licence a Tarify

Systém můžete využívat ve třech tarifech - MINI, PREMIUM nebo PORTAL, které nabízejí rozdílnou funkcionalitu. Více informací o tarifech naleznete na stránkách Pohodlne.info.

Před zakoupením softwaru je možné nezávazně využít 30denní zkušební verzi.

Pokud máte zájem změnit tarif, který vaše organizace využívá, nebo se o rozdílech mezi tarify chcete dozvědět více, obraťte se na technickou podporu.