Dokumenty

Dokumenty nacházející se v systému mohou být několika druhů:

 • organizační - interní a veřejné dokumenty vaší organizace,

 • osobní - dokumenty přiřazené k osobě,

 • systémové - jako například profilové obrázky členů, koní, psů, fotogalerie událostí, dokumenty koní a psů.

Organizační a systémové soubory naleznete v úložišti v menu Dokumenty.

Osobní dokumenty můžete spravovatneveřejn v detailu osoby na záložce Dokumenty.

Správa úložiště

V manažerské sekci v menu dokumenty Dokumenty se nachází seznam dokumentů s možností filtrování dle názvu dokumentu, kategorie nebo osoby, která dokument nahrála.

Po levé straně se nachází adresářová struktura úložiště dokumentů. Adresáře vytváří a spravuje manažer a slouží pro orientaci v souborech a nastavování oprávnění nad celým adresářem.

dokumenty administrace seznam
Obrázek 1. Administrátor - Seznam dokumentů v úložišti

Dokumenty v úložišti mohou být organizační a systémové.

Systémové dokumenty

Systémové dokumenty se nachází v následujících adresářích:

 • Evidence profile pictures, který obsahuje profilové obrázky osob.

  • Jakmile uživatel ve svém profilu uloží profilovou fotografii, vloží se tento obrázek do složky Evidence profile pictures.

 • Koně/Psi, který obsahuje obrázky koní/psů a jejich vlastní dokumenty.

  • Jakmile uživatel uloží obrázek nebo dokument ke svému koni nebo psu, vloží se tento soubor do složky Koně/Psi.

 • Fotogalerie, kde se nachází obrázky použité v událostech.

  • Fotogalerie slouží pro přípravu událostí. Můžete sem obrázky nahrát předem a pak u zvolené události v kartě Fotogalerie vybírat z těchto nahraných, nebo můžete obrázky nahrát v definici vybrané události a nahrané soubory budou automaticky uloženy do Fotogalerie v úložišti, viz přílohy události.

V případě, že provedete editaci nebo smazání systémového souboru, který je navázán na uživatele/psa/koně/událost, tato změna/smazání se projeví také u daného uživatele/koně/psa/události.

Při pokusu o smazání takového obrázku či dokumentu budete systémem upozorněni.

dokumenty fotogalerie smazat upozorneni
Obrázek 2. Upozornění při pokusu o smazání fotografie navázané na událost

Organizační dokumenty

Organizační dokumenty jsou interní a veřejné dokumenty vaší organizace.

Soubory můžete zpřístupnit přihlášeným uživatelům, široké veřejnosti, nebo omezit jejich viditelnost jen pro vybrané skupiny přihlášených uživatelů - pomocí funkce pro nastavení oprávnění při nahrávání nebo editaci dokumentu.

Pro přehledné zobrazení dokumentů v členské sekci a v doplňku pro jiné weby je vhodné zařadit dokumenty do kategorií.

Jak nahrát nový dokument

Pomocí tlačítka tlacitko nahrat nahrajeme nový soubor do adresáře, který jsme si předem označili.

V dialogovém okně je možné najednou nahrát více souborů.

dokumenty nahrat
Obrázek 3. Nahrání nových dokumentů do úložiště

Pro všechny nahrávané soubory bude platit nastavené oprávnění.

Úprava vlastností dokumentu

Vlastnosti vybraného souboru lze upravit jeho označením a použitím tlačítka Upravit.

soubor detail
Obrázek 4. Vlastnosti vybraného souboru

V editačním okénku je možné:

 • změnit název souboru,

 • nastavit oprávnění - tj. viditelnost pro vybrané skupiny uživatelů,

 • upravit kategorii, ve které se bude dokument zobrazovat,

 • nahrát novou verzi souboru a vidět historii jeho verzí.

dokumenty historie
Obrázek 5. Historie verzí dokumentu

Nastavení oprávnění souboru

Pro každý adresář a dokument můžete nastavit, jaká skupina uživatelů k němu může přistupovat.

Toto nastavení oprávnění ovlivňuje viditelnost dokumentů jak v členské sekci, tak i v doplňku pro zobrazení dokumentů na jiných webových stránkách.

dokumenty nastaveni opravneni
Obrázek 6. Nastavení oprávnění vybraného dokumentu

Jak ovlivňuje nastavení viditelnosti adresáře viditelnost vnořených dokumentů:

 • Neveřejný adresář a jednotlivé soubory jsou veřejné ⇒ všechny soubory se chovají jako neveřejné (nedostupné pro členy a veřejnost) - lze použít pro rychlé skrytí všech souborů v adresáři. Ke zveřejněnému souboru je možné přistoupit přímým odkazem.

 • Veřejný adresář a jednotlivé soubory jsou neveřejné ⇒ viditelnost se řídí nastavením jednotlivých souborů, neveřejné soubory zůstanou skryté.

Máte několik možností jak nastavit oprávnění souboru nebo adresáře

 • Přístup pouze pro manažery - pokud nezaškrtnete žádnou z možností.

 • Přístup pro veřejnost - dokument je přístupný všem uživatelům přihlášeným i nepřihlášeným.

 • Přístup pro uživatele organizace - dokument je přístupný všem uživatelům přihlášeným do systému.

 • Přístup pro aktivní členství - přístup k dokumentu mají přihlášení členové s aktivním členstvím.

 • Přístup pro osoby ve skupině - dokument je přístupný pouze členům, kteří jsou zařazeni do zvolené skupiny.

Oprávnění pro zobrazení dokumentů jednotlivým členům můžete upřesnit s využitím skupin. Nabídka přístupů se řídí nastavením skupin v menu Administrace → Číselníky → Skupiny → Osoby.

dokumenty skupiny opravneni
Obrázek 7. Umožnit nastavení oprávnění pro dokumenty u vybrané skupiny uživatelů

Nastavení kategorie souboru

Kategorie jsou klíčové pro zveřejnění dokumentů v členské sekci i v doplňku pro jiné weby.

Kategorii dokumentu lze upravit použitím ikony ikona tuzka a výběrem požadované kategorie z nabídky v roletce. Funguje zde také vyhledávání pomocí našeptávače.

Pokud chcete založit novou kategorii, stačí ji do roletky zapsat a uložit.

dokumenty kategorie
Obrázek 8. Úprava a přidání kategorie dokumentu

V členské sekci pak mohou uživatelé podle zadaných kategorií dokumenty filtrovat.

Pro kontrolu, zda jsou kategorie nastaveny správně, můžete nahlédnout sami do členské sekce.

Jako manažer můžete v členské sekci vidět i soubory, ke kterým členové nemají přístup.

dokumenty seznam cs
Obrázek 9. Zobrazení dokumentů ve vybrané kategorii v členské sekci

Smazání souboru

Soubory lze smazat (i hromadně) jejich označením a použitím tlačítka Smazat.

Stahování souboru

Soubor stáhnete do počítače jeho označením a použitím tlačítka tlacitko stahnout

Zveřejnění dokumentů

K souborům organizace je možné přistupovat několika způsoby.

Členská sekce

Zobrazení dokumentů uživatelům přistupujícím do členské sekce se řídí nastaveným oprávněním a kategorií dokumentů. Adresářová struktura, kterou vidíte v manažerské sekci se při zobrazení členům nevyužívá.

Pro kontrolu, zda jsou kategorie nastaveny správně, můžete nahlédnout sami do členské sekce.

Jako manažer můžete v členské sekci vidět i soubory, ke kterým členové nemají přístup.

Doplněk na vašich webových stránkách

Zveřejnění dokumentů na Vašem webu provedete pomocí doplňku, který naleznete v menu Moje organizace → Doplňky. Pro pomoc s jeho použitím se prosím obraťte na náš helpdesk. Aby byly dokumenty dostupné i pro veřejnost (tedy neregistrované uživatele), je nutné u nich použít nastavení oprávnění Přístup pro neregistrované.

Přímý odkaz

Dokument s dostatečně nastavenou viditelností můžete sdílet také přímým sdílením URL odkazu, na kterém se vám dokument otevře.

Osobní soubory

Jedná se o dokumenty přiřazené k osobě a dostupné pro zobrazení a nahrání v jejím detailu v kartě Dokumenty a také v členské sekci. Může se jednat například o potvrzení či certifikáty.

Osobní dokumenty se zobrazují pouze v detailu osoby, nikoli v menu Dokumenty.

dokumenty osoba seznam
Obrázek 10. Seznam dokumentů vybrané osoby

Nahrání osobního dokumentu

Osobní dokument může nahrát jak manažer, tak i osoba sama ve své kartě v záložce Dokumenty pomocí tlačítka ikona plus.

dokument osoba novy
Obrázek 11. Přidání osobního dokumentu

V jednom dialogu je možné nahrát do jednoho bloku jeden a více dokumentů.

Dokument jako doplňkové info osoby

Odkaz na osobní dokument(y) osoby můžete použít jako doplňkové info typu Odkaz na dokument nebo Odkaz na více dokumentů v detailu osoby v kartě Info.

osoba info dokumenty
Obrázek 12. Doplňková infa osoby typu odkaz na osobní dokument

Tato infa si pak můžete nechat zobrazit v seznamech osob a členů. Do seznamu info přidáte jednoduše pomocí funkce přizpůsobení sloupců.

dokument osoba info
Obrázek 13. Zobrazení doplňkového infa typu odkaz na dokument v seznamu členů

Pro využití funkce doplňkového infa osoby typu odkaz na dokument, nastavte jeho použití v menu Administrace → Číselníky → Osoby.

dokumenty osoba info nastaveni
Obrázek 14. Nastavení použití doplňkového infa u osob

Nové doplňkové info typu Odkaz na dokument

Pro přidání odkazu na dokument v Infu u konkrétní osoby přejděte do jejího detailu do karty Info a použijte tlačítko ikona plus

Můžete přidat:

 • odkaz na již uložený dokument v kartě Dokumenty, zde využijete nabídku z roletky,

dokument osoba odkaz novy
Obrázek 15. Přidání odkazu na dokument v doplňkovém infu osoby
 • odkaz na zcela nový dokument, který nahrajete přímo v tomto dialogovém okně a tento se uloží k osobě do karty Dokumenty,

info dokument novy vlozit
Obrázek 16. Vložení odkazu s přímým nahráním nového dokumentu v doplňkovém infu osoby

Soubory psa/koně

Jedná se o dokumenty přiřazené k psovi/koni. Může se jednat například o průkazy původu, diplomy, certifikáty, potvrzení…​

Dostupné pro zobrazení, editaci a smazání jsou v úložišti v menu Dokumenty v adresáři koně/psi.

Přidávat, editovat a mazat je lze v detailu jedince. Více naleznete v kapitolách dokumenty psa a dokumenty koně.