Speciální moduly

Kynologie/jezdectví

Pokud vaše organizace využívá modul jezdectví či kynologie, můžete evidovat také své koně nebo psy.

Moji koně/psi

V členské kartě v záložce Koně/Psi najdete seznam vašich koní/psů a typ vztahu, který máte vůči jedinci.

Pokud organizace eviduje u jedinců i služby, uvidíte v seznamu také služby, které za něj v klubu platíte a za jaké časové období jsou platné.

clen kone
Obrázek 1. Seznam vlastních koní se službami

U svých koní/psů vidíte zda jsou publikováni či nikoliv. Publikace je nastavena vaší organizací a může se stát, že nově přidané záznamy nebudou publikovány. Toto omezení se týká zobrazení karty a registrace na události s daným koněm/psem.

Přidat nového koně/psa můžete tlačítkem tlacitko plus. Vyplníte položky a uložíte.

Editovat stávajícího koně/psa můžete jeho označením a použitím tlačítka tlacitko tuzka.

kun editace
Obrázek 2. Úprava vybraného koně

Položky, které můžete u svého koně/psa editovat, závisí na nastavení vaší organizací. Pokud potřebujete upravit položky, které nemáte v nabídce, obraťte se na vedení vašeho klubu s žádostí o úpravu.

Dokumenty psa/koně

Ke každému svému koni/psu můžete přidat jeho vlastní soubory, např. lékařská vyšetření, ocenění, apod.

Seznam dokumentů vybraného psa/koně zobrazíte po jeho označení klepnutím na tlačítko tlacitko slozka

asset dokumenty
Obrázek 3. Dokumenty vybraného koně/psa

Pro přidání nového souboru slouží tlačítko tlacitko upload, pro smazání soubor označte a stiskněte tlacitko popelnice.

Detail koně/psa

Podrobnosti o vašem koni/psu zobrazíte klepnutím na tlacitko detail

Organizace může omezit nebo zakázat přístup na kartu koně/psa podle specifikovaných kritérií. Proto se může stát, že neuvidíte všechny hodnoty nebo se vám zobrazí *upozornění, že nemáte dostatečná práva k zobrazení vybraného koně/psa.

pes detail
Obrázek 4. Detail psa

V závislosti na nastavení vaší organizace, může být ve spodní části obrazovky k dispozici také rodokmen zvířete nebo další volitelné sekce.

Rodokmen je možné i vytisknout kliknutím na ikonu tiskárny vedle výběru počtu zobrazených generací.

Tisk rodokmenu je potřeba ještě upravit v nastavení tisku, které se vám po kliknutí na tisk zobrazí. Tabulka může přetékat na další stránku. Proto doporučujeme rozbalit další možnosti nastavení tisku a změnit nastavení okrajů, případně měřítko aj.

V tiskové sestavě se zobrazují obrázky jen pro první dvě generace, pak už se kvůli úspoře místa nezobrazují.

Čím více generací bude zobrazeno, o to více bude rodokmen přetékat na další stránky.

pes rodokmen
Obrázek 5. Rodokmen zvířete

Seznam koní/psů

V menu Koně/Psi si můžete prohlédnout seznam všech koní/psů vedených v systému.

psi seznam
Obrázek 6. Seznam psů