Platby

Informace o vašich úhradách se zobrazuje v:

  • Karta člena → Členská vizitka - souhrnná informace o celkovém stavu úhrad vůči klubu,

  • Karta člena → Platby - informace o jednotlivých platbách, viz Moje platby

Členská vizitka i seznam plateb ukazuje všechny platby, včetně plateb za registrované události.

Moje platby

Seznam jednotlivých pohledávek (již uhrazených i neuhrazených) naleznete v záložce Platby.

clen platby
Obrázek 1. Seznam plateb přihlášeného uživatele

V detailu dosud neuhrazených plateb se nachází QR kód umožňující jejich snadné zaplacení. Zobrazíte jej tlačítkem tlacitko qr

qr platby
Obrázek 2. Detail platby s QR kódem

Detail uhrazené platby zobrazíte tlačítkem tlacitko i

detail platby
Obrázek 3. Detail uhrazené platby

Jak uhradit pohledávku

Pohledávku můžete uhradit několika způsoby:

  • převodem z účtu na základě platebních údajů zobrazených:

    • při vyplnění registrace na událost,

    • v e-mailu Výzva k platbě,

    • v Karta člena → Platby.

Nezapomeňte uvést správný variabilní symbol platby.

  • pomocí odkazu na platební bránu, pokud ji vaše organizace využívá.