Karta člena

Členská karta sdružuje veškeré informace o vaší osobě, případně o dalších osobách, ke kterým má přihlášený uživatel povolen přístup.

Typicky se jedná o členy spolku, ale karta člena se pro náhled na evidované údaje může zobrazit také zájemcům o členství, rodičům člena nebo zástupcům členského spolku.

Co je Karta člena

Ve své kartě najdete tyto informace:

  • Základní údaje - vaše základní osobní údaje, kontakty a informace o členství,

  • Platby - informace o vašich platbách,

  • Koně/Psi - seznam vašich koní/psů (v případě, že váš klub využívá některý ze speciálních modulů jezdectví nebo kynologie),

  • Události - seznam událostí, na které jste registrován, obsahuje též informace o vašich platbách za tyto události,

  • Ostatní - vaše další osobní informace, např. historie e-mailů, seznam osobních dokumentů, vztahy, skupiny apod.

Přepínání náhledu na členy

Záložku Seznam máte k dispozici, pokud jste oprávněni nahlížet na údaje více osob, například pokud jste jejich zákonní zástupci.

Vidíte zde seznam všech osob, ke kterým máte přístup.

karta clena seznam
Obrázek 1. Seznam členů, na jejichž údaje máte přístup

Kliknutím na danou osobu zobrazíte kartu člena z jejího pohledu - platí pak pro všechny záložky v členské kartě.

Moje členství

Záložka Základní údaje obsahuje vaše elementární osobní údaje a informace o vašem členství a jeho platnosti.

clen karta udaje
Obrázek 2. Základní údaje

Karta člena pro vás může být dostupná i v případě, že nejste člen nebo vaše členství již vypršelo, abyste své údaje mohli aktualizovat.

Členská vizitka

Členská vizitka ukazuje aktuální stav vašeho členství a celkový stav vašich plateb.

Svou vizitku zobrazíte tlačítkem Zobrazit vizitku.

clenska vizitka
Obrázek 3. Členská vizitka

Aktualizace údajů

Své údaje můžete aktualizovat na dvou místech systému:

  • Profil uživatele - zde aktualizujete údaje, kterými se přihlašujete do systému, tedy údaje uživatele. Pokud má váš uživatel přístup do více klubů využívajících Pohodlne.info, projeví se změna údajů ve všech klubech.

  • Členská karta → Základní údaje - zde můžete upravit osobní a kontaktní údaje vedené v evidenci členů konkrétní organizace.

E-mailová adresa, kterou se přihlašujete do systému, by měla být shodná s hlavní kontaktní e-mailovou adresou. Pokud tedy změníte ve členské kartě hlavní kontaktní e-mail, je žádoucí provést také aktualizaci přihlašovacího e-mailu v profilu uživatele a totéž naopak.

Změna hesla a kontaktních údajů pro přihlašování

Změnu hesla nebo přihlašovacích údajů provedete rozbalením menu v pravém horním rohu obrazovky a zvolením možnosti Profil uživatele.

profil uzivatele
Obrázek 4. Výběr zobrazení profilu uživatele

Zobrazí se okno s možností editace základních údajů.

profil uzivatele uprav
Obrázek 5. Editace údajů pro přihlašování

Jakmile dokončíte úpravy profilových informací, nezapomeňte zadané údaje uložit tlačítkem tlacitko ulozit uzivatele

Jste členem více spolků?

Pokud jste členem více spolků, které používají aplikaci Pohodlne.info, tak máte na jeden a tentýž e-mail vázaného jednoho uživatele s více přístupy do všech vašich organizací.

Pokud upravíte své údaje pro přihlašování, platí tyto údaje pro všechny vaše organizace.

Změna údajů v členské kartě

Osobní údaje můžete editovat v Kartě člena na záložce Základní údaje použitím tlačítka tlacitko upravit.

Kontaktní informace naleznete na záložce Základní údaje v části Kontakty.

V závislosti na nastavení vaší organizací, můžete vidět a upravit několik typů kontaktů, např. Kontaktní adresa, Trvalý pobyt či Zákonný zástupce.

clen karta kontakty
Obrázek 6. Kontakty uživatele

Nový Kontakt přidáte pomocí tlačítka tlacitko plus a výběrem požadovaného typu.

novy kontakt typ
Obrázek 7. Přidání nového typu kontaktu

Jednotlivé položky kontaktu přidáte kliknutím na ikonu ikona plus, upravíte ikonou ikona tuzka a smažete ikonou ikona popelnice.

Veřejný kontakt

V závislosti na nastavení vaší organizace, můžete přidat Veřejný kontakt, který pak může organizace zveřejnit pro ostatní uživatele.