Události

Menu Události slouží k zobrazení a přihlašování na události pořádané organizací.

Přehled událostí

Události můžete zobrazit v seznamu událostí nebo v kalendáři. Přepínat mezi jednotlivými způsoby zobrazení událostí můžete ikonami ikona kalendar a ikona seznam, které se nacházejí v pravé horní části obrazovky.

Některé události mohou být dostupné pouze přihlášeným členům (nejsou určeny pro veřejnost).

V případě, že je uživatel přihlášen, uvidí všechny události, které jsou dostupné přihlášeným uživatelům, také na webu organizace v doplňku pro zobrazení událostí.

Seznam událostí

Základní obrazovka poskytuje přehled o všech zveřejněných událostech vaší organizace.

Seznam můžete filtrovat podle data konání události nebo podle typů akce, pokud je vaše organizace rozlišuje.

cs udalosti
Obrázek 1. Seznam probíhajících a nadcházejících událostí

Registrace není dostupná

Pokud nevidíte tlačítko Registrovat se, může to být z několika důvodů:

  • registrace nebyla ještě zahájena nebo je již ukončená,

  • nejste přihlášen do systému,

  • již byla naplněna kapacita události.

Kalendář událostí

Události můžete jednoduše zobrazit také v kalendáři klepnutím na ikonu ikona kalendar

Dny, ve kterých probíhá událost, jsou označeny barevnou značkou. Klepnutím na zvolený den se na pravé straně kalendáře zobrazí náhled události.

cs udalosti kalendar

Registrace na událost

Pro registraci na událost se přihlaste a v přehledu událostí použijte tlačítko tlacitko registrovat u vybrané události.

Pokud změníte předvyplněné osobní údaje v registračním formuláři, změníte tím i své osobní údaje ve členské kartě. Můžete si je tedy tímto způsobem aktualizovat.

Nemůžete pod svým přihlášením registrovat jiné osoby, přepsali byste si své osobní údaje.

Výběr osoby

Pokud máte na svůj uživatelský účet navázáno více osob (např. jste jejich zákonný zástupce), provedete nejprve výběr osoby, kterou chcete zaregistrovat na událost.

registrace vyber osoby
Obrázek 2. Výběr osoby, kterou chcete registrovat na událost

Registrace jako náhradník

Pokud má událost naplněnou kapacitu a je povolena registrace náhradníků, můžete ji provést pomocí tlačítka Registrovat se jako náhradník.

udalost obsazena
Obrázek 3. Obsazená událost

V horní části dialogu budete informováni, že se registrujete jako náhradník.

registrace nahradnik
Obrázek 4. Registrace jako náhradník

Pokud se zaregistrujete jako náhradník, pouze tím projevíte svůj zájem o účast na události. Schválit registraci (a tím potvrdit vaši účast na události) může manažer klubu, buď na základě uvolněného místa jiným účastníkem nebo schválením vaší registrace nad stanovený limit účastníků.

Kontrolu stavu vaší registrace můžete provést ve své členské kartě v záložce Události.

prehled registraci nahradnik
Obrázek 5. Registrace člena na událost jako náhradníka

Více účastí na jedné události

Vaše organizace může povolit pro jednu osobu uskutečnit více účastí na jednu událost.

Pokud se chystáte uskutečnit registraci pro další účast, systém vás upozorní na dříve odeslanou registraci. Použijte tlačítko tlacitko plus a pokračujte vyplněním a odesláním další registrace.

registrace druha
Obrázek 6. Registrace další účasti téže osoby na událost

Přehled registrací člena

Záložka Události v kartě člena poskytuje seznam nadcházejících i uplynulých událostí, na které je uživatel registrován.

clen udalosti
Obrázek 7. Události uživatele

U každé události je zobrazen stav registrace a stav plateb za událost. V detailu nezaplacených plateb se nachází QR kód pro jejich snadné zaplacení. Pokud pořadatel události povolí v registraci Stornování účasti, může zde člen provést stornování účasti.

Detail zobrazíte tlačítkem tlacitko qr

clen udalosti qr
Obrázek 8. Detail nezaplacené platby za událost